„Karbona” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

+48 22 535 50 37

biuro@karbona.pl

ul. Młynarska, nr 42, 01-171 Warszawa

Numer KRS: 0000117443, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS

Kapitał zakładowy 273.000 zł

NIP 5272380657

REGON 017482276