„Karbona” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

+48 22 631 08 91

biuro@karbona.pl

ul. Wronia, nr 45 lok. 102, 00-870 Warszawa

Numer KRS: 0000117443, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS

Kapitał zakładowy 273.000 zł

NIP 5272380657

REGON 017482276